Piešķir Rucavas novada pašvaldības apbalvojumus Drukāt

Rucavas novada pašvaldības izveidotā izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisija slēgtā sēdē izvērtēja 74 iedzīvotāju iesniegtās anketas (26 anketas no Dunikas pagasta un 48 anketas no Rucavas pagasta) un izvirzīja nominantus apbalvošanai.

2017.gada 26.oktobrī Rucavas novada domes sēdē tika piešķirti 17 Rucavas novada pašvaldības apbalvojumi:

 • –Apbalvojums “GODA RUCAVNIEKS” piešķirts Vilnim Miķelim Kūpelam
 • Apbalvojums “GODA RUCAVNIEKS” piešķirts Marģietai Stikānei
 • Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” piešķirts Velgai Ķūsei
 • Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” piešķirts Sarmītei un Mārim Lipartiem
 • Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” piešķirts Rucavas pamatskolas kolektīvam
 • Apbalvojums “GADA RUCAVNIEKS” piešķirts Sandrai un Andrim Lipartiem
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Aivaram Valdim Miemim
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Intai Merai
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Irēnai Pērkonai
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Dzintrai Sedliņai
 • Apbalvojums “GODA DUNICNIEKS” piešķirts Sandrai Malakauskai
 • Apbalvojums “GADA DUNICNIEKS” piešķirts Lienītei Ozoliņai
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Andrim Alksnim
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Imantam Ķudam
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Anitai Tauriņai
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Inesei Linde
 • Apbalvojums PATEICĪBA piešķirts Lidijai Kairei