Palīdzi bērnam - kļūsti par audžuģimeni! Drukāt

Iemāci mani mīlēt!
Parādi man pareizo ceļu!
Dod man cerību un iespēju!

Vai es varu kļūt par audžuģimeni?

 • Audžuģimene var būt gan laulātie, gan persona.
 • Tu vari pretendēt uz audžuģimenes statusu, ja esi vecumā no 25 – 60 gadiem.
 • Izņēmuma gadījumā, ja tas ir bērna interesēs, uz statusu var pretendēt arī laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Visos gadījumos obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Lai kļūtu par audžuģimeni,

 • Jāveršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, kur saņemsi detalizētu informāciju par to, kā iegūstams audžuģimenes statuss;
 • Bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs dokumentus, izpētīs dzīvesvietas apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu;
 • Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un izpētes veikšanas, bāriņtiesa sniegs atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • Būs jāapmeklē bezmaksas audžuģimeņu mācību programma, pēc kuras kārtosi pārbaudes darbu.
 • Ja veiksmīgi tiks nokārtots pārbaudes darbs, bāriņtiesa lems par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Atbalsts audžuģimenei, kad ģimenē ievietots bērns:

 • Tiks noslēgts līgums starp audžuģimenei un bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldību;
 • Saņemsi atlīdzību no valsts 113,84 eiro mēnesī (neatkarīgi no ģimenē ievietoto bērnu skaita);
 • Saņemsi pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei par katru bērnu. Tā apmēru nosaka katra pašvaldība;
 • Saņemsi bāriņtiesas, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā;
 • Varēsi apmeklēt valsts apmaksātas atbalsta grupas un profesionāla psihologa konsultācijas.

KONTAKTI:

Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, aicinām sazināties ar sava reģiona Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas audžuģimeņu konsultantu vai vērsties savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā mob.tel.25904979.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm.

Kopā mēs varam radīt jaunu un labāku dzīvi mūsu bērniem.

www.bti.gov.lv

Guntra Vindiga
Rucavas novada sociālā dienesta vadītāja, tālr.29904301