Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Drukāt

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

2016. gada 03. novembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , www.vpvb.gov.lv) ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums  “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” (ziņojuma 02.11.2016. redakcija).

Paredzētās darbības vieta: kūdras ieguves paplašināšana plānota kadastra vienībās nr. 64840110076 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840117348 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840110118 („Jaunmārtiņi”) un nr.64840110117 („Jaunzemji, Lintiņi”), licencētas kūdras ieguves atjaunošana - kadastra vienībā nr.64840110130 (“Zilenes”) Rucavas novada Rucavas pagastā. Kūdras atradne “Nidas purvs”. Paredzētās darbības teritorija atrodas dabas parka “Pape” dabas parka funkcionālajā zonā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumiem Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” - plānotajās  un esošajās kūdras ieguves teritorijās.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “CompaQpeat”, reģ. Nr. 40003562596, juridiskā adrese: „Pūces”, Rucava, Rucavas novads, LV – 3477, kontakttālrunis 22078787

Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr.559 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai ir pieņēmis 2012. gada 05. decembrī.

Ietekmes uz vidi novērtējumu veic SIA “Grupa93”.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Grupa93” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” http://www.grupa93.lv/index.php/lv/jaunumi