Iesniegtie un akceptētie būvprojekti 2015.gadā Drukāt

.

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvprojekta nosaukums

Akcepta vai akcepta atteikuma datums

08.01.2015. "Skrāblas", Nida, Rucavas pag., Rucavas nov. Dzīvojamās mājas pārbūve 08.01.2015.
22.01.2015."Jaunie Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas nov.Saimniecības ēkas rekonstrukcija (pārbūve) par vasaras māju un saimniecības ēkas un šķūņa rekonstrukcija (pārbūve) par pirti22.01.2015.
22.01.2015."Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas nov.Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (pārbūve)22.01.2015.
12.03.2015."Vijumi", Rucavas pag., Rucavas nov.Dzīvojamās mājas elektroapgādes pievads12.03.2015.
24.03.2015."Judbidži", Rucavas pag., Rucavas nov.Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, divu saimniecības ēku un pirts būvniecība ar esošās saimniecības ēkas nojaukšanu (izmaiņas nr.2 akceptētā būvprojektā)24.03.2015.
26.03.2015."Krūklīši", Rucavas pag., Rucavas nov.Ceļa pieslēguma būvniecība26.03.2015.
14.04.2015."Šalkas", Rucavas pag., Rucavas nov.Darbu organizēšanas projekts14.04.2015.
14.04.2015."Dzintarvēji", Pape, Rucavas pag., Rucavas nov.Īslaicīgas lietošanas būves – telts novietošana14.04.2015.
23.04.2015."Vijumi", Rucavas pag., Rucavas nov.Kanalizācijas sistēmas izbūve23.04.2015.
23.04.2015."Menceļi", Rucavas pag., Rucavas nov.Saimniecības ēkas rekonstrukcija, pirts un siltumnīcas būvniecība, izmaiņas23.04.2015.
23.04.2015."Stiebri", Rucavas pag., Rucavas nov.Dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība, izmaiņas23.04.2015.
30.04.2015."Kalna Urbāni", Rucavas pag., Rucavas nov.Jauna ūdens apgādes urbuma ierīkošana30.04.2015.
30.04.2015."Klibie", Papes Ķoņu ciems, Rucavas pag., Rucavas nov.Dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana30.04.2015.
14.05.2015.Rucavas pag., Rucavas nov.20 kV GVL A255 (55-76) un A256 (61-241) pārbūve14.05.2015.
21.05.2015."Dzintariņi", Rucavas pag., Rucavas nov.Dīķa jaunbūve21.05.2015.