Iesniegtie būvniecības iesniegumi 2014.gadā Drukāt

.

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)

28.01.2014. "Kamoliņi", Rucavas pagasts, Rucavas novads Jumta rekonstrukcija dzīvojamai ēkai 04.02.2014.
06.02.2014. "Bunkas", Rucavas pagasts, Rucavas novads Esošo ēku rekonstrukcija, demontāža, garāžas jaunbūve 14.02.2014.
27.02.2014. „Pagrabs”, Rucavas pagasts, Rucavas novads Pagraba daļas rekonstrukcija par augļu un ogu uzglabāšanas un pirmapstrādes cehu 03.03.2014.
20.03.2014. "Veidemaņi", "Kalvaiti", "Jaunie Bieranti", "Ceļa Bieranti", "Palapji", "Otaņķi", "Annas", "Sēninieki", Dunikas pag., Rucavas novadā Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 27.03.2014.
27.03.2014. "Gāršas", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgceltnes rekonstrukcija par lauku tūrisma māju un pirts būvniecība 08.04.2014.
31.03.2014. "Svīres", Rucavas pag., Rucavas novadā Servitūta ceļa būvniecība 08.04.2014.
03.04.2014. "Mežsargi", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts būvniecība 08.04.2014.
24.04.2014. "Sarmiņas", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas jaunbūve 06.05.2014.
24.04.2014. "Purvīši", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas jaunbūve 06.05.2014.
15.05.2014. "Bajāri", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās ēkas un klēts rekonstrukcija viesu nama vajadzībām 22.05.2014.
20.05.2014. "Siliņi", Rucavas pag., Rucavas novadā Kūtsmēslu novietnes būvniecība 22.05.2014.
22.05.2014.

"Rucavas pamatskola", Rucavas pag., Rucavas novadā

Katlu mājas jumta rekonstrukcija „Rucavas pamatskola”, izmaiņas 22.05.2014.
22.05.2014. "Ķudi", Dunikas pag., Rucavas novadā Siena šķūņa būvniecība 27.05.2014.
27.05.2014. "Ceptuve", Rucavas pag., Rucavas novadā Ražošanas ēkas rekonstrukcija (mikrobioloģisko produktu ražošanai un fasēšanai) 29.05.2014.
29.05.2014. "FLORA L/74", Dunikas pag., Rucavas novadā Saimniecības ēkas būvniecība 05.06.2014.
05.06.2014. "Krauklīši", Rucavas pag., Rucavas novadā Ceļa pieslēguma būvniecība 17.06.2014.
17.06.2014. "Pūces", Rucavas pag., Rucavas nov. Noliktavas – darbnīcas būvniecība 26.06.2014.
17.06.2014. "Pūces", Rucavas pag., Rucavas nov. Stāvlaukuma izbūve ar cieto segumu produkcijas novietošanai 26.06.2014.
30.06.2014. "Ģeistauti", Rucavas pag., Rucavas novadā Rucavas muitas punkta ēku un inženierbūvju nojaukšana 17.07.2014.
23.07.2014. "Šēperi", Palaipe, Rucavas pag., Rucavas novadā Liellopu novietnes būvniecība 29.07.2014.
28.07.2014. "Mātariņi", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas būvniecība 07.08.2014.
29.07.2014. "Vitas parks", Rucavas pagasts, Rucavas novads Četrpadsmit brīvdienu māju būvniecība 07.08.2014.
07.08.2014. "Palejas", Meirišķe, Rucavas pag., Rucavas novadā Saimniecības ēkas rekonstrukcija 12.08.2014.
19.08.2014. Rucavas pag., Rucavas novadā 20kV GVL rekonstrukcija 19.08.2014.
21.08.2014. "Mazie Ķīši", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas un divu saimniecības ēku būvniecība 26.08.2014.
21.08.2014. "Vēja Zeme", Rucavas pag., Rucavas nov. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 26.08.2014.
21.08.2014. "Siltumnīcas", Rucavas pag., Rucavas nov. Siltumnīcu nojaukšana 26.08.2014.
22.08.2014. "Mežsargi", Rucavas pag., Rucavas novadā Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par viesu māju 02.09.2014.
13.08.2014. "Atvari", Rucavas pag., Rucavas novadā Viesu mājas, dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība 09.09.2014.
11.09.2014. "Vijumi", Rucavas pag., Rucavas novadā Vasaras mājas būvniecība 11.09.2014.
23.09.2014. "Jaunie Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas novads Saimniecības ēkas rekonstrukcija par vasaras māju un saimniecības ēku un šķūņa rekonstrukcija par pirti 25.09.2014.
23.09.2014. "Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas novads Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 25.09.2014.
23.09.2014. "Jukumi" Rucavas pag., Rucavas novads Kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība 25.09.2014.
23.09.2014. "Vijumi" Rucavas pag., Rucavas novads Vasaras mājas būvniecība 25.09.2014.
25.09.2014.

"Šalkoņi", Papes Priediengals, Rucavas pag., Rucavas novads

Elektroapgādes pieslēgums 30.09.2014.
25.09.2014. "Cīruļi", "Jaundabnieki", "Žvinguļi", "Lukāži", "Grāvīši", "Preisi", Dunikas pag., Rucavas novads Meliorācijas sistēmas renovācija 30.09.2014.
25.09.2014. "Krūkļi", "Spārītes", Rucavas pag., Rucavas nov. Servitūta ceļa būvniecība 30.09.2014.
22.10.2014. "Grīviņas", Rucavas pag., Rucavas novads Elektroapgādes pieslēgums 28.10.2014.