Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas 2015.gadā Drukāt

.

Pieprasījuma iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Būvatļaujas vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās datums

14.01.2015.

"Jaunie Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas nov.

Saimniecības ēkas rekonstrukcija (pārbūve) par vasaras māju un saimniecības ēkas un šķūņa rekonstrukcija (pārbūve) par pirti

27.01.2015.

14.01.2015. "Rīsi", Nida, Rucavas pag., Rucavas nov. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (pārbūve) 27.01.2015.
23.03.2015."Ceptuve", Rucavas pag., Rucavas nov.Ražošanas ēkas rekonstrukcija (pārbūve) mikrobioloģisko produktu ražošanai un fasēšanai24.03.2015.
08.04.2015."Zvejnieki", Rucavas pag., Rucavas nov.Trīs mazēku būvniecība08.04.2015.
08.04.2015."Žagarnieki", Papes Priediengals, Rucavas pag., Rucavas nov.Vasaras mājas rekonstrukcija23.04.2015.