Aktualizēts Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns Drukāt

2018. gada 28. jūnijā Rucavas novada dome lēma (protokols Nr.11; 2.1.) par Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2019. gadam (ieskaitot).

Rucavas novada domes lēmums

Aktuālā Investīciju plāna redakcija