Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2018. gadam investīciju plāna aktualizācija Drukāt

Attīstības programmas aktualizācija notika 2014. gada 18. decembrī Rucavas novada domes sēdē (protokola nr. 24: 2.4.). Ar veiktajām izmaiņām var iepazīties šeit.

Attīstības nodaļas projektu koordinatore Kristīne Grudule

26015490, kristine.grudule@ rucava.lv