Var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus Drukāt

Rucavas  novada dome atgādina, ka joprojām ir spēkā 2012.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”. Lai saņemtu kādu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt jebkāds parāds pret pašvaldību, un līdz 2019. gada 10. janvāra darba dienas beigām ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pārvaldē iesniegums, kurā norādīts, kuru no šiem atvieglojumiem vēlaties piemērot.

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu ir jāraksta arī represētām personām. Iesniegumam jāpievieno represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), un jāapliecina, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Sīkāka informācija pa tālr. 25904975.