Novada iedzīvotāji aicināti pieteikties foto kursiem septembrī Drukāt

Līga Ate Ja patīk iemūžināt sev svarīgo, bet ir vēlme uzlabot fotografēšanas prasmes, būs iespēja to darīt arī Rucavā.

Foto kursi noritēs pieredzējuša fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa vadībā. Plānotas septiņas nodarbības, kas notiktu darba dienu vakaros no septembra otrās nedēļas. Nodarbību ilgums 3 - 3,5 stundas. Lai apgūtu fotografēšanas prasmes nodarbības notiks arī dodoties dabā.

Uz nodarbību līdzi jāņem savs foto aparāts.

Vēlamais nodarbību dalībnieku skaits ir 10-12 cilvēki.

Pieteikšanās nodarbībām līdz 15. augstam.

Nodarbību maksa Rucavas novada iedzīvotājiem tiks daļēji segta no Rucavas pašvaldības līdzekļiem. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot 29134903.

Foto: Līga Ate (apguvusi kursus pie J. Vecbrāļa)