Papenieku saiets Annās Drukāt

Papes Ķoņu ciemā, Zemnieka – zvejnieka sētā „VĪTOLNIEKI” svētdien, 23.jūlijā

No 10.00 - Pulcēšanās, savstarpēja atpazīšanās un sapazīšanās. Muzikāls sveiciens no Rucavas etnogrāfiskā ansambļa.

No 11.00 - Zveju un jūras stāsti pie zveju rīku šķūnīša.

No 12.00 - Bērnības un jaunības piedzīvojumu stāsti  ugunskura vietā pie zupas grāpja. Mielošanās ar zivju zupu un kūpinātām zivīm

No 14.00 - Rucavas novada domes priekšsēdētāja J. Veita uzruna. Sarunas par Papes pagātni, šodienu un nākotni. Annu sveikšana

No 15.00 - „Papenieku goda mielasts” kopā ar Rucavas sievām un Rucavas danču kapelu „Paurupīte”

No 17.00 - Muzicē Rīgas folkloras kopu „Gara taka” (vadītāja Asnāte Rancāne) un „Kokle”(vadītāja Dina Liepa) vasaras nometņu dalībnieki.

Visas dienas laikā. Vietējo labumu tirdziņš. Arnolda Aigara fotogrāfiju izstāde. Novadpētniecības izstāde „Dzīve Papes ciemā”

Ļoti gaidīti bijušie un esošie papenieki, kā arī Papes skartie un Papes cienītāji. Lūgums līdzi ņemt dzimtas relikvijas, rokdarbus un, protams, savus stāstus!