Kapu talka Drukāt

1.jūlijā pulksten 9.30 kapu talka Sviļu – Pemperu kapos.