Vēlēšanu iecirkņa maiņa Drukāt

Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju mainīt vēlēšanu iecirkni.

Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt: https://www.cvk.lv/pub/public/31452.html

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;


2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt:

1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu:

Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.

 2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis par pašvaldību vēlēšanām 67049999.

Piezīme, ja vēlētājam pieder kopīpašums

Šajā gadījumā iecirkni mainīt iespējams tikai personīgi jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā ar noteikumu, ja īpašums ir iegādāts, iegūts pēc laulību noslēgšanas, laulība nav šķirta un Zemesgrāmatā nav norādes, ka īpašums ir laulātā atsevišķā manta.

Manot iecirkni šajā gadījumā, jāiesniedz iesniegums par iecirkņa maiņu, jāuzrāda pase vai personas apliecība, laulību apliecība un zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību.