Vizuļi Drukāt

Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienībai „Vizuļi”.