Rodiņi Drukāt

Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienībai „Rodiņi”.